Skip to main content

Sisältömarkkinointi

luomme räätälöityjä, kiinnostavia ja laadukkaita sisältöjä, jotka vetoavat tavoiteltavaan kohdeyleisöön.

Tuotamme laadukkaita tarinoita, jotka herättävät asiakkaasi huomion ja rakentavat kiinnostusta palveluusi. Määritämme missä kanavissa kohderyhmäsi tavoitetaan ja millainen sisältö heitä puhuttelee.

Verkkopalvelun
sisältö-
suunnitelma

OTA YHTEYTTÄ
  • Määrittelemme tärkeimmät, kysyntää herättävät sekä kilpailukykyiset aiheet sisältömarkkinointisi tarpeisiin

  • Hakusana-analyysi

  • Laadimme Excel-muotoisen sisältösuunnitelman, jossa on tärkeimmät aiheet otsikoille, sisältöihin optimoitavat hakusanat sekä aiheiden julkaisuaikataulu sesonkien mukaan

  • Sisältösuunnitelmassa huomioidaan kuinka paljon aiheesta haetaan Googlella keskimäärin, kilpailutilanne sekä some-potentiaali

  • Myös kieliversiot ja niiden eri tarpeet otetaan huomioon (kuten
    hakutulosten määrät ja aiheiden suosiot)